Ukršteno I.


- Šta se dobije kad se ukrste BERNANDINAC i PIT-BUL ?

- Dobije se pas koji vas prvo ugrize, a onda ode po pomoć.

1,69


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala