Ukrstanje


- Šta se dobije kad se ukrste dvije ženske noge ?

- NIŠTA.

4,69


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala