Pneuma


Pita učiteljica Ivicu:
"Kako radi pneumatska bušilica?"
Kaže Ivica: "Ne znam"
Na to će Učiteljica:
"Kako ne znaš pa samo ti ime kaže, pneuma."

MIle
05.10.2006
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala