Isto


- Kako sa danas uteruje dug ?

- Isto kao i kratak.

2,05


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala