Panduri


Koliko je potrebno policajaca da opere automobil? Dva jedan drži spužvu a drugi vozi naprid-nazad.

Hitler
22.09.2006
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala