ribice


Ivica se vraća s jezera noseći kantu u kojoj se praćakaju ribe, kad li sretne ga lovočuvar i pita:
- Hej mali, imaš li ti ribolovnu dozvolu?
- Ne, ove ribe su moji kućni ljubimci!
- Kućni ljubimci?!
- Da, tako je. Svake večeri nosim ih na jezero i puštam da malo plivaju.
Zatim zazviždim i one skaču i vraćaju se u moju kantu da idemo doma!
- Hajde, ne pričaj mi priče! Ribe to ne mogu!
Ivica uvrijeđeno odgovara:
- Mogu, mogu! žao mi je ±to mi ne vjerujete! Molim vas, pogledajte sami!
- U redu, da vidimo!
Baci Ivica ribe iz kante u vodu. Nakon nekoliko minuta pita čuvar:
- Dakle?
- Što dakle?
- Zviždi da se vrate!!!
- Ko da se vrati?
- Pa ribe!
- K a k v e r i b e j e b o t e?

davor_zg
04.04.2006
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala