Smeće


kliko vremena treba srpkinji da iznese smeće?
-devet mjeseci!!!!!!!

Matea
24.03.2006
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala