rodilja


Rodila žena u bolnici prekrasnog sina.
Nakon što su mu odstranili pupkovinu trebalo ga je izvagati no vaga koja je bila u bolnici pokvarila se.
Doktor priđe rodilji i kaže neka uzme dijete i neka ga odnese preko puta izvagati u mesnicu te neka se vrati.
Rodilja uđe u mesnicu i kaže mesaru; oprostite vaga se pokvarila u bolnici dali bi mogli moga sina vagnuti? Mesar obuče kutu i ode iza pulta.
Začas vikne; gospođo kilu i pol bez kosti...

ivica
13.03.2006
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala