Fax


Takmiče ti se Nijemac, Francuz i Engelz ko ima bolju tehnologiju.
Nijemac: Mi ti imamo čip, stavimo ti ga u uho i
možeš čuti zvukove koji su udaljeni 25 kilometara!¨
Englez: Pih! mi ti imamo čip, staviš ga na ocne obrve i vidiš nešto što je udaljeno 40 kilometara!
Francuz ne zna šta će, uhvati ti se on za stomak i reče: Ma šta vam je mi primamo fax.!

Arko
26.01.2006
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala