Medicina


- Šta se dobija brže - sida ili rak?

- Zavisi, šta pušite!

1,96


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala