Par bećaraca


Koliki sam a još uvijek sisiam, još se sise odrekao nisam.

Mene mama rodila za šankom, di sam pao tu sam i ostao.

Da su pizde ko na nebu zvizde, svi bi šokci bili zrakoplovci.

HANZLO
22.12.2005
2,48


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala