kosovka devojka


udvara se crnogorac devojci i kaze:"da sam vislji 10cm bio bi ka njegos, a da su mi brkovi 10cm veci bio bi ti ka vuk mandusic..." devojka odgovara:"a da ti je kraci 10cm bio bi kosovka devojka."

edy
14.11.2005
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala