Ukrštanje


- Šta se dobija kada se ukrste flomaster i hemijska olovka?
- Ništa!
- A zašto?
- Zato što hemijska olovka ima spiralu.

???
04.10.2005
4,18


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala