Smisao Zivota


Smisao zivota je kako prekratiti dosadu izmedju 2 orgazma.

Edo
04.10.2005
4,67


Komentari:

Slavk0(s)

20.02.2008 11:03:22
Af0rizam je d0bar, ali 0rgazam je sam0 jedan di0 ziv0tnih zad0v0ljstava, 0sim ak0 je nimf0manija u pitanju.

22 cm

29.09.2009 17:26:10
dobar

Poslao/Poslala