Ginekolog


Kako glasi definicija ginekologa?

-Ginekolog je osoba koja problem traži na mjestu gdje većina ljudi pronalazi zadovoljstvo.

Karlo
25.08.2005
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala