Elektrotehnička skola


U jednoj elektrotehničkoj školi, a zna se da tamo ima vrlo malo djevojčica, desilo se slijedeće:
Došao profesor na sat i pitao:
- "Koga nema?"
Dečki svi u jedan glas:
- "Imamo ga svi."

Fiumanka
14.07.2005
3,52


Komentari:

fl0r

05.12.2008 18:21:39
0dličan

Poslao/Poslala