SPECIJALIST


došo hase do doktora,pa ga upita:
-"doktore šta kažete"?
doktor- "ne mogu ništa reći smirdite kao da ste ste tvorom kupali"!!!VANN!!
hase:-"da, to mi je rekao i obični toktor, ali vama kao specijalistu više vjerujem"

2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala