žena i država


Koja je razlika između države i žene.
Državu treba čuvati od neprijatelja, a ženu treba čuvati od prijazelja.

bojan
22.04.2005
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala