KRIZA U SRBIJI


Kako resiti krizu u Srbiji? Kljucne ljude treba staviti iza brave.

2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala