POLICIJA-CRKVA


Koja je slicnost izmedju policije i crkve? I u policiji mozete videti svoga BOG-a.

2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala