Sova


Pisani sastav jednog deteta o sovi. :o)
Deca su najdivnija bica na planeti :o)

S o v a

Sova je ptica. Ona danju spava, a nocu je potpuno slepa, kao slepi
mis.
Pošto ja ne znam puno o sovama, pisaću o zivotini koju znam.
To je, krava. Krava je sisar. Ona ima sest strana: gornju, donju,
levu i desnu. Na zadnjoj strani je rep. Na kraju repa je jedna
cetka. Ona sluzi da se krava brani od muva, da ne bi upadale u mleko.
Mleko visi ispod krave.
Na prednjoj strani je glava, koja sluzi da na njoj rastu rogovi.
Rogovi služe da bi krava bola. Glava sluzi i da bi na nju stala usta.

Krava jede malo, jer ono sto pojede, jede dva puta.
Usta služe i da bi krava mukala. Ako ne muce, onda su joj usta puna.
Muska krava je vo. Vo nije sisar.
Meni još uvek nije jasno kako se dobija mleko.

JA
28.03.2005
4,25


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala