Pridruživanje


Kako bi se zvala držva koja bi nastala ujedinjenjem BiH i Crne Gore ?
Crna Bosna Gora Hrcegovina !!!!

tomo_sa
21.03.2005
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala