Zavoj


Uđe čovjek u zavoj pa u bolnicu i izađe sa novim zavojem.

Ahmed
29.11.2004
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala