Mostarski


- Kako se ljudi u Mostaru pozdravljaju?

- A moj ti kakvi su ti nalazi?

Amra
24.11.2004
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala