No smoking!


"Cigareta je zdravija ako je ljuća",
konstatova rak i uroni u pluća.

Slavko(s)
22.06.2004
3,75


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala