Niža stvorenja


Njemci odlučili baciti atomsku bombu na Liverpool
jer su čuli da tamo živi 5 Židova. Nakon što su
bacili bombu, čuo Hitler da je od svih stanovnika
Liveroola preživjelo samo 5 Židova. Pita Hitler
svog znanstvenika zašto su samo Židovi preživjeli,
on odgovori:"Pa zar vam ja nisam rekao da nulkearnu kasastofu mogu preživjeti samo insekti i
neke vrste NIŽIH STVORENJA!

maki
28.05.2004
1,50


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala