Demagogija


Draga, jebem te mekanim samo da te ne boli.

bili
23.03.2004
2,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala