Zemun


- Šta kaže Zemunac frizeru kade hoće da se ošiša:
- "Brate, j..i mi kevu sa strane, a odozgo me ispoštuj."

4,47


Komentari:

Alija Izmetbeg0vic

10.07.2009 03:06:55
I jeca zv0n0 B0n0, P0 kršu dršće zvuk; S uzdah0m tuge Duge Ub0gi m0li puk.

Alija Izmetbeg0vic

10.07.2009 03:09:00
jedna 0d tri najb0lje ljubavne pjesme je "Santa Maria Della Salute" Laze K0stica

0NAJ

10.07.2009 04:13:07
IZMET-beg0vicu hajde lajuckaj j0s mal0 k0 sva tv0ja braca.

D0na Gibanica

10.07.2009 11:05:09
Slažem se. Sam0 je pamtim fragmentarn0, a 0vdje gdje sam sad nemam većinu sv0jih knjiga. 0pr0sti, majčice sveta, 0pr0sti... K0je su ti druge dvije?

KBSA-CAKI

10.07.2009 16:48:16
DA SE ZNA K0 SU PRAV0SLAVCI Evr0pski parlament pr0glasi0 11. juli dan0m sjećanja na gen0cid u Sr=brenici!

KBSA-CAKI

10.07.2009 16:52:23
DA SE ZNA STA JE PRAV0SLAVNA CRKVA Evr0pski parlament pr0glasi0 11. juli dan0m sjećanja na gen0cid u Sr=brenici!

Alija Izmetbeg0vic

10.07.2009 18:46:45
druge dvije su: "P0n0c mene" i "Ik0na" isti aut0r: Rist0 Ratk0vic

cica

06.08.2009 07:57:23
hahahhahahha u prenesen0m znacenju hahahh

dajana, valentina, i

16.08.2009 20:00:27
sta?????????????????????? wtf?????????? šta se d'gađa??????????????? gdje sam????????? a, da, pa u wc-u, sam se tam čitaju takvi vicevi.............................

Poslao/Poslala