Crv i orao


Pojede orao crva i crv mu se nikako ne može svarit i crv onako živ hoda mu stalno po tijelu.
Kad odjednom crv izađe iz guzova orla i pita ga:
- "Na kojoj smo visini?"
Orao:
- "1.000 m"
Crv:
- "Nemoj srat!"

ludaca
07.02.2009
3,80


Komentari:

CAKIJ0VA MAJKA

11.02.2009 00:10:13
S VER0M U B0GA ZA KRALJA I 0TADJBINU 0JHA

CAKIJ0VA MAJKA

11.02.2009 01:45:07
11-0G JULA DAJEM VELIKI P0PUST K0 0CE DA ME R0KNE U CHMAR

Alija Izmetbeg0vic

11.02.2009 02:42:52
realist0 serhem ti se na glavushu

Realista

11.02.2009 09:18:44
0dlican vic. 0v0 bi uz neke k0rekcije (ak0 se izbrisu dva p0sljednja sl0va) m0ga0 biti Izmet0v nik.

Ahmed Kahraga

11.02.2009 11:42:09
krmadij0, p0kenjam vam se p0d kapu. 0ca vi nategnem

emi fe

11.02.2009 12:15:22
ahaha d0sta starih l0sih viceva ser-m vam se u carapu....pa je navucte

maja

11.02.2009 13:28:16
vic je super.

knjaz sa karpata

11.02.2009 14:49:25
DRUŽE TIT0 J0J DRUŽE TIT0 JABUK0 SA GRANEH TEBE V0LE J0J TEBE V0LE PARTIZANKE MLADE ŽIVI0 TIT0 SMRT CEHTNICKIM FASISTIMA

Tulipanija

11.02.2009 14:50:25
knjaze k0biletin0 r0hspijska!

Munib 0taslacic

11.02.2009 15:18:05
Realist0 tutnem ti ga za0vi.

Asim Nategnić

11.02.2009 15:34:55
knjaze bil jedn0g p0lubrata?

0nak0 uz put

11.02.2009 15:46:32
Je li tacn0 0v0 st0 se pise da 0de Vejv0dina ?? Znaci d0sa0 je red i na Sendzak :) Ima li j0s sta iza Sendzaka? Zl0bnici kazu ima- h0ce i Vlesi da se kutarisu bgd. pasaluka.

Kulihamhamham

11.02.2009 18:28:11
0nak0 uz put m0re li jedan 'Vranac' za put?

λAλA

11.02.2009 18:47:17
k0micni ste turci V0JV0DIN0 MILA MATI UVEK CU TE SRBSK0M ZVATI

λAλA

11.02.2009 18:48:19
DRUZE TIT0 TEBE SRBI LAZU 0NI V0LE DJENERALA DRAZU B0G CUVA CETHNIKE

λAλA

11.02.2009 18:49:18
DI SU VAM SAD MUDZAHEDINI KAD JE REPUBLIKA SRBSKA NA PUTU KA NEZAVISN0STI 20 HILJADA TALIBANA JE D0SHL0 U SRBSKU BiH,,,DA K0LJU MJEST0 VAS KUKAVICA P0TURCHENIH,,A VECINA IH JE 0STALA SAHRANJENA U SRBSK0J ZEMLJI KLICE VILA SA TREBEVICA NIJE8 BQSNA PAVELICA VEC SRBSK0GA TICA D0BR0SLAVA JEVDJEVICA

Kulihamhamham

11.02.2009 19:18:32
hahahahahaha

λAλA

11.02.2009 19:56:30
MMU MMU MMMUUU MMMUUU

tebi 0nak0 uz put:

11.02.2009 23:46:22
kriv0 si cu0.... T0 SE §RPSKA REPUBLIKA 0SAM0STALJUJE!

t0cn0

11.02.2009 23:50:48
t0cn0, 0sam0staljuje se rs i ide u 3PM

Poslao/Poslala