Konj


Idu dva konja livadom, jedan padne, kaže drugi:
- "Joj konja!"

NeXoN
14.12.2008
3,96


Komentari:

Pakrac

17.12.2008 00:17:11
Slav0nij0 naša mila ravna, p0n0v0 ceš biti prav0slavna.

Grubisn0 P0lje

17.12.2008 00:23:30
0j hrvati sve cem0 vas klati i zaklane u jame bacati

U-nacelu

17.12.2008 00:25:21
U CAPLJINI KLA0NICA BILA PUN0 SRBA NERETVA N0SILA

U-nacelu

17.12.2008 00:26:00
0J NERETV0 TECI NIZA STRANU N0SI SRBE PLAV0ME JADRANU

JA

17.12.2008 01:20:13
Idu dva srbina livad0m. Jedan padne, a drugi kaze: "J0j k0jna!"

Alija Izmetbeg0vic

17.12.2008 01:24:49
d0br0 ti utr0 d0br0namjerni m0j realist0 nataknem ti hanumu na sp0l0vil0

srijemski granicar

17.12.2008 02:15:15
UBI ZAK0LJI DA HRVAT NEP0ST0JI MALJ HUK BLAJBURG

srijemski granicar

17.12.2008 10:37:01
INACE V0LIM DA JEDEM HRVATSKA G0VNA

Grubisn0 P0lje

17.12.2008 10:37:36
J0J JA 0B0ZAVAM JESTI T*RSKA G0VNA

Grubisn0 P0lje

17.12.2008 10:49:18
ja bi da svima vama p0pus1m

Realista

17.12.2008 11:39:41
P0zdrav za sve p0sjetitelje sajta. Ljudi, smirite mal0 duh0ve! Kradljivci nik0va, sikter sa sajta! 0v0m prilik0m ne m0gu da ne p0zdravim jedn0g ad0lescenta u p0znijim g0dinama, 0pasn0g seksualn0g manijaka, bigamista, k0ji je sp0s0ban da sv0jim "spal0vil0m" ucini cuda na p0lju seksa, a p0t0m ide u t0alet i 0bavlja cin sam0zad0v0ljavanja neprimjeren njeg0vim "zrelim" g0dinama.

Realista

17.12.2008 11:40:48
Vic glup0 s0lidan.

Alija Izmetbeg0vic

17.12.2008 12:04:53
Suknem ti ga medju r0g0ve

Pril0g rjecniku

17.12.2008 12:10:53
K0RPICA (hrv.) = ZENSKI H0R

Grubisn0 P0lje

17.12.2008 12:51:05
0ca ti j=bem Fahr0 st0 si mi kra0 nik,jedi g0wna sk0te b0lesni!

Grubisn0 P0lje

17.12.2008 12:51:58
Grubisn0 P0lje 2008-12-17 00:23:30 0j hrvati sve cem0 vas klati i zaklane u jame bacati Pakrac 2008-12-17 00:17:11 Slav0nij0 naša mila ravna, p0n0v0 ceš biti prav0slavna.

HAHAHA

17.12.2008 13:05:33
srijemski granicar 2008-12-17 02:15:15 UBI ZAK0LJI DA HRVAT NEP0ST0JI MALJ HUK BLAJBURG hahahhahahahahaha

Barck

17.12.2008 15:19:19
vi ste svi b.lesni

Bar0ck

17.12.2008 15:19:37
vi ste svi b0lesni

HAHAHA

17.12.2008 17:39:25
"malj huk blajburg" Sta je 'huk'? aaahahahahahahaha

Poslao/Poslala