Nažalost


Haso dolazi u dućan i pita prodavačicu:
- "Jeste li dobili nažalost?"
- "Kakvo nažalost?"
- "Pa jučer ste rekli da nažalost nemate!"

žica
26.02.2008
2,74


Komentari:

knjaz sa karpata+

29.02.2008 19:54:39
dalje---nase pleme, kad se spuztil0 na balkan sa i iza karpata, izmjeshal0 se 9sa star0sede0cima8( latinima8-0stacima8 rimskih legija-grcima8- ilirima8-trachanima8:::: itd) zat0 i sam Hitler nije ima0 nista pr0tiv nase rase

knjaz sa karpata+

29.02.2008 19:56:04
neznam sta te j0s interesuje, pa ti pitaj, b0lje da ti ja rechem neg0 da ispadash glyp n0 0dakle si r0d0m, cheg0vic si

knjaz sa karpata+

29.02.2008 19:59:49
sta je radi0, t0 ni ti ni ja neznam0, ali se nem0zje d0kazati p0vezan0st genhetike srbalja sa k0s00kim azijatama, zar ne, mi sm0 i dan danas( vecina) svijetl0g tena, 0chiju, vlasi itd a 0ni sht0 nijesu, ti su 0d star0sedelaca balkana p0vukli tamn0put0st nashe se pleme nije mjeshal0 sa m0ng0lima, tatarima, thurcima, tacka aj zdrav0, idem i ja

Mirza

29.02.2008 20:12:27
knjaz sjecas se öne jasmine stö je nekad bila na vicevima ime jöj je pisalö Jasmina* tö mi e bivsa ljubav, möracu je nazvat da jöj se zahvalim, jer jös nisam cuö övölikö glupösti öd nekög kaö öd tebe u rekördnöm vremenu öd pöla sata

knjaz sa karpata+

29.02.2008 20:16:06
nekapiram glyp ti bab0 st0 te napravi0 ja ti izn0sim d0kazane cinjenice, zb0g tv0jih lazjnih kleveta, p0dvaljivanja i pr0v0ciranja b0lje t0 neg da te skratim za glavu, ne?? k0ja jasmina, jel 0na iz b0nna

knjaz sa karpata+

29.02.2008 20:16:44
za sta da j0j se zahvalish k0ji andrak

Selma

29.02.2008 20:22:08
JELI 0V0 STVARN0 2008 ILI........

knjaz sa karpata+

29.02.2008 20:25:29
ma nije

Mirza

29.02.2008 20:27:47
zatö stö mi je pökazala övaj sajt, da iz bönna je

Ak0valija

29.02.2008 20:27:58
ajm0 mirza rasiri n0gice da ti ga uteram

Selma

29.02.2008 20:28:54
KAD VAS C0VJEK MAL0 DUZE SLUSA (CITA) TEK TADA SVATI K0LIK0 STE GLYPI .......

Mirza

29.02.2008 20:30:36
krehtenu mirza je muskö, pö cemu sam ja tö glup selma, öciglednö si ti glupa pa je sve östalö za tebe glupö

Selma

29.02.2008 20:32:40
hahahaha Mirza ....

Mirza

29.02.2008 20:34:09
höce jös i da me kahraju

knjaz sa karpata+

29.02.2008 20:34:20
aj sad p0turice nem0jte se klat medju s0b0m a di je sad ta chuvena jasmina, i ti m0ra da si iz sarajeva pa jesi li je kresnu0, i ja sam treba0

knjaz sa karpata+

29.02.2008 20:35:13
pa p0znat0 je da se islamci i mudzahedini prcaju medju s0b0m, t0 svi znaju

Selma

29.02.2008 20:35:27
kak0 mislis 0cigledn0...jer se mi t0 p0znajem0??? de Mirza ne lupetaj bezveze.. mislila sam na 0ve m0nser0nje i knjazeve....

knjaz sa karpata+

29.02.2008 20:36:24
selma ljubavi, sta se radi

Mirza

29.02.2008 20:36:35
naravnö da sam iz naj naj ljepseg ÖLIMPIJSKÖG grada sarajeva, a tö dal sam je il nisam, ne interesuje ama bas tebe najmanje, neam pöjma gdje je, ima nekög mömka, ebi ga staces, al je lijepa kaö SAN

Selma

29.02.2008 20:36:36
a ti si 0cigledn0 d0sa0 da se p0svadjas bil0 skim...have fun!!!

Poslao/Poslala