Nažalost


Haso dolazi u dućan i pita prodavačicu:
- "Jeste li dobili nažalost?"
- "Kakvo nažalost?"
- "Pa jučer ste rekli da nažalost nemate!"

žica
26.02.2008
4,03


Komentari:

Mirza

29.02.2008 19:27:12
nemöze nikakö biti srpska muslimanksa i katölicka möze samö biti PRAVÖSLAVNA muslimanksa i katölicka

knjaz sa karpata+

29.02.2008 19:27:22
ja neznam 0 k0j0j vas0j v0jsci ti zb0rish, jer 0 0n0j nacistichk0j handzar ss diviziji, il 0 janjicharima(islamiziranim srbima) bil0 vas je vazda i baljija islamistichkih fanatika, ali su vam 0tv0rena vrata avganistana, te tam0 djihad pravite

Mönsieur D

29.02.2008 19:28:30
"köntas" ????? Ne razumem arnautski, a ti lalö? Sarajevö je l' tö önö selendre u brdövitöj bösni u köjöj zivi par hiljada neandertlaca iz pakistana :))))

Mirza

29.02.2008 19:30:14
da zavrsimö temu pöstö idem guhzit stö ti najvjerövatnije i ne znas sta znaci, kratkö jasnö u bösnu je svakö döbrö dösö, al akö nekö pöcne jös jednöm izazivat kaö vi, pravicemö KHURBAN BAJRAM öd vas

knjaz sa karpata+

29.02.2008 19:32:47
Ma jasta ste, vi ste se i prvi na mjesec spustili ka0 prv0, znas li ti k0ji jezik zb0rish 0naj isti ka0 i srbi, jel tak0, znachi li t0 da su ti srbi braca p0 krvi, ili da si ti srbin(sam0 islamske (9 vjere), ne kapiram, pa jesi li ti svjestan cinjenice da si i ti iz slavensk0g(srbsk0g) plemena, i da su tv0ji i m0ji predci pripadali i pripadaju ist0m nar0du, sam0 da sm0 igr0m sluchaja pripadnici razlichitih vjer0isp0vesti( a B0g je sam0 jedan, i 0n je isti nama svima) tak0 vele i muftije i patrijarsi i pape

Mirza

29.02.2008 19:34:20
Mönser ja ne znam stö su se tvöji fakini börili 5 gödina da zauzmu sarajevö kad je tö lafö seljakluk hehe al djaba drug, slöbö umrö kö zadnje pasce u celiji mladicu se cerka röknula a kahradzic zivi negdje medju pacövima hahaha SLÖBÖDNA BÖSNA a nas ALJÖ finö dizivje 78 gödinu i finö slatkö umhrije hehe evö vam svima RINUKA

knjaz sa karpata+

29.02.2008 19:34:50
nemöze nikakö biti srpska muslimanksa i katölicka möze samö biti PRAVÖSLAVNA muslimanksa i katölicka cinjenica je da sm0 mi svi srbi-slaveni, a nas srba im ai muhslimana, t0 su 0ni st0 su presli na islam p0d 0kupacij0m thuraka, svabe su nas p0kat0lichile u austr0ugarsk0j kad razumes, shvatices

knjaz sa karpata+

29.02.2008 19:35:38
da zavrsimö temu pöstö idem guhzit stö ti najvjerövatnije i ne znas sta znaci, kratkö jasnö u bösnu je svakö döbrö dösö, al akö nekö pöcne jös jednöm izazivat kaö vi, pravicemö KHURBAN BAJRAM öd vas B0HSNA JE SRBSKA, A VAS MUDZAHEDINE CEM0 PR0TJERAT ZA THURSKU

Mönsieur D

29.02.2008 19:36:30
möze mladic da rikne ili u tvörza, sasvim nebitnö, ön je svöj pösaö ödradiö, i tö ödlicnö :))

Mirza

29.02.2008 19:37:34
Knjaz da te pitam nestö, jel ti znas kad su thurci vladali srbijöm, da je prije svakög srpskög izvrsenög braka, mörala SVAKA srpkinja prvö sa jednim thurcinöm spavat pa tek önda s muzem, pa jarane vidis li da ste vi svi crni kö turci

knjaz sa karpata+

29.02.2008 19:37:47
k0ji alj0, 0naj st0 je javn0 i glasn0 g0v0ri0 da je srbske krvi i iz srbsk0g pleme, pa 0nda b0hsnu i muslimane gurnu0 u rat, u k0jem ste stradali, ali ne d0v0ljn0, pa vi vidite h0ceteli se i dalje lizati sa 0kupat0rima, vi ste 0bichne p0turice a znas sta je t0, da ti ne0bjashnjavam

k0le

29.02.2008 19:37:51
Ak0 nam B0g je isti ........... st0 su nam qu*ci razliciti?

knjaz sa karpata+

29.02.2008 19:39:29
Knjaz da te pitam nestö, jel ti znas kad su thurci vladali srbijöm, da je prije svakög srpskög izvrsenög braka, mörala SVAKA srpkinja prvö sa jednim thurcinöm spavat pa tek önda s muzem, pa jarane vidis li da ste vi svi crni kö turci na 0vu temu sam 0dg0vara0 mili0n puta i mrzi me 0peta, ali ajd kad si zape0 da ti 0bjasnim, chekaj za k0ji min, stizje 0dg0v0r, neznam sta ste vi p0turice zapeli sa tim,

Mirza

29.02.2008 19:40:38
Bösna je jös uvijek Bösna i Hercegövina, i svim srbima je glavni grad SARAJEVÖ tö me cini pönösnim, rep srpska nepöstöji nigdje niti je igdje priznata tö je znak da je prava raja taj rat pöbjedila biö tö pravöslavac katöl ili musl

Mirza

29.02.2008 19:41:41
knjaz jel tö trazis rijeci u rijecniku ha ha

knjaz sa karpata+

29.02.2008 19:43:57
Bösna je jös uvijek Bösna i Hercegövina, i svim srbima je glavni grad SARAJEVÖ tö me cini pönösnim, rep srpska nepöstöji nigdje niti je igdje priznata tö je znak da je prava raja taj rat pöbjedila biö tö pravöslavac katöl ili musl b0hsna(herceg0vina) su 0d nastanka 0v0g imena, bile chist0 srbske i slavenske zemlje, a k0 je p0bedi0, t0 ti neznam reci, jer srbstv0 razdeljen0 na tv0ju i m0ju vjeru a rs p0st0ji, i p0st0jat ce d0k je imena srbsk0g, B0hsne i Herceg0vine

Mirza

29.02.2008 19:45:10
He knjaz brata mi interesantniji si mi öd trebe

knjaz sa karpata+

29.02.2008 19:48:31
Knjaz da te pitam nestö, jel ti znas kad su thurci vladali srbijöm, da je prije svakög srpskög izvrsenög braka, mörala SVAKA srpkinja prvö sa jednim thurcinöm spavat pa tek önda s muzem, pa jarane vidis li da ste vi svi crni kö turci -- turci nikad nisu p0r0bili sve srbske zemlje --u 0nim djel0vima di su uzp0stavili sv0ju diktathuru( maked0nija-k0s0vski vilajet-raska 0blast) jedn0 vrijeme na nekim terit0rijama je p0st0jala nek0 vrijeme(par g0dina i ta 0baveza) --naravn0, ak0 je ta srbkinja bila k0d turchina prve n0ci, neznaci da su i spavali, i da se k0pile r0dil0, a i da se r0di,. bil0 je8 bachen0 ker0vima

Mirza

29.02.2008 19:51:03
ne thurcin je tad sjediö sa srpkinjöm i gledaö DvD

knjaz sa karpata+

29.02.2008 19:53:16
Knjaz da te pitam nestö, jel ti znas kad su thurci vladali srbijöm, da je prije svakög srpskög izvrsenög braka, mörala SVAKA srpkinja prvö sa jednim thurcinöm spavat pa tek önda s muzem, pa jarane vidis li da ste vi svi crni kö turci slushaj dalje, nauchit ces nest0 tamn0put0st nasheg slaven0-serbsk0g nar0da(tv0g i m0g) ned0v0di se u pitanje mjesanja nase rase sa thursk0m, jer turci u praksi nijesu crni, neg0 k0s00ki, a v0de p0rekl0 iz daleke azije, k0d m0ng0lije, 0datle im rasa p0tice,

Poslao/Poslala