Nažalost


Haso dolazi u dućan i pita prodavačicu:
- "Jeste li dobili nažalost?"
- "Kakvo nažalost?"
- "Pa jučer ste rekli da nažalost nemate!"

žica
26.02.2008
4,03


Komentari:

k0le

29.02.2008 18:52:06
zal0st ste vi

knjaz sa karpata+

29.02.2008 18:53:33
Svi mi d0br0 znam0, htjeli mi t0 da priznam0 ili ne, kakav su statys Albanci imali u bivs0j nam dezeli.... ---dalek0 je t0 0d istine, a sami su htjeli tak0, nijesu nikad priznavali srbsku i jug0slavensku vlast ka sht0 su 0t0mansku i svabsku nazistichku, t0 v0di j0s p0rijekl0 0d davn0

knjaz sa karpata+

29.02.2008 18:54:34
Bili su gradjani drug0g reda, radili su p0sl0ve k0je nik0 nije hti0 da radi, 0braz0vanje su imali isp0d pr0sjeka itd itd. ----0v0 nije nasha neg njih0va krivica, na kraju su d0bili i sk0le i univerzitete na njin0m jeziku

Mönsieur D

29.02.2008 18:56:36
hvala batö mada sam bataliö alköhöl ali mözes da pöpijes jedan sök öd kajsije za mene...i kilö cevapa akö ti stalö da me ispöstujes dö kraja :)))

Mönsieur D

29.02.2008 18:59:31
cemu övö "Ö", ne uspevam da kucam, möderatöre¨ti s] sasvim puk'ö cövece...

knjaz sa karpata+

29.02.2008 19:00:15
Ak0 gledam0 sa pravne strane, 0nda K0s0sv0 nema nikakvu 0sn0vu za secesiju i sam0staln0st, ali ist0 tak0 treba da gledam0 na pr0blem sa ljudske strane, i realn0, ali realn0 da kazem0, ne sam0 vas dv0jica, neg0 i 0stali k0ji misle ka0 vi, neka im je sa srec0m, neka pr0baju...... ---sa ljudske strane, prvi su p0cheli stvarati pr0bleme, a slab0 znas ist0riju, kak0 su se izjivljavali nad prav0slavnim i muhslimanskim srbima---g0rancima--slavenima, za vrijeme 0t0manske8 vlasti i 8njih0ve diktathure, znas li kakav je p0l0zjaj bi0 nashijeh,,u k0s0vsk0m vilajetu prije 100-200-300 g0d kad su se tu naseljavali ka sluge turcima

knjaz sa karpata+

29.02.2008 19:01:07
k0le-k0l0s, jel je t0 jedna ista 0s0ba

knjaz sa karpata+

29.02.2008 19:02:40
ma m0zje i cevapi, al cu napravit i gulas u k0tlicu, te riblju c0rbu 0d dunavske ribe, eh lebe 8mekani

Mirza

29.02.2008 19:03:58
Sad su druga vremena jarö, mi smö jednöm bili bez öruzja, i niste nam mögli SARAJEVÖ uzeti, a sad smö i mi puni svega brat Iran nam je daö svasta, ja ti se kunem bez sale ili neceg, da bi nasa vöjska za manje öd 48 sati bila u beögradu sa thurskö-bösansköm zastavöm, niste nama neörazunima nista tad mögli, kad je cjeli svijet gledaö i cekaö kace tö srbi zauzet bösnu, al djaba, a sad samö da pökusate napast, bili bi zgazeni za tren

k0l0s

29.02.2008 19:04:47
Ma nije vazn0 cija je krivica, stanje se treba gledati kakv0 je sada, i treba da se m0raln0 i na najb0lji m0guci nacin stabilizira situacija prije neg0 st0 djav0 d0dje p0 sv0je... Jer t0 st0 ti zag0varas je treci svjetski rat, e t0 ne bi nik0me 0dg0varal0 ni meni ni tebi ni njima ni nas0j djeci...

knjaz sa karpata+

29.02.2008 19:05:10
n0 m0derat0r h0ce da nas 0djeh8e 0d k0mentara neznam dal se sjecas lani, bejase lak0 0stavljat k0mentare, al 0d 0vijeh manijaka, se treba sajt zastitit, te ga i razumijem

000

29.02.2008 19:13:13
djeste pic^e stig0 zdravk0 c0lic

knjaz sa karpata+

29.02.2008 19:13:20
nas slaven0 serbski r0d je vazda zag0vara0 ideje 0 suzjiv0tu sa drugim nar0dima i mirnim rjesenjima, i nijedan n0rmalan nebi srlja0 u rat da rizikuje sv0ju glavu, baca drzjavu u iz0laciju itd. al ti kad vidis da drug0g rjesenja nema, i da treba spasit 0n0 mal0 srbalja st0 0stase d0le, 0ne svethinje stare 1000 g0d,

knjaz sa karpata+

29.02.2008 19:14:58
ned0zv0ljavam0 nik0m da nam krade ist0riju, jer shiptari h0ce 8etnhichki 0chiscen k0smet, znachi i bez ashaklija, g0ranaca-egipcana.thuraka(muhslimana) i bez slavena prav0slavnijeh i muhamedanaca druge nema, neg branit sv0je 0gnjiste

Mirza

29.02.2008 19:18:01
vi pravite svugdje srahnje i pöhpuhsite, i önda se jös ljutite, ja nebi möj BÖSANSKI DUH daö za nista na svijetu, vi ste nama ba zavidni köntas tenukre, u sarajevu te nikö nepita kö si sta si, al akö si papak kö ti knjaz, önda te jarane lesi kö stigne ba, köntas, ti spöminjes nön stöp shrebrenicu, tö je neki mangupluk djecu khlat ili starce, bjezi ebi mahter uhsta svöju

Mönsieur D

29.02.2008 19:20:36
MirzöIbrö nije Srbija ratövala prötiv vas nö vec sasica Srba iz BiH...

knjaz sa karpata+

29.02.2008 19:23:28
ja neznam u k0jem si ti faz0nu, ka0 prv0, srblji i slaveni su bili na terit0riji danashnje8 B0hsne i Herceg0vine j0sh 0d 6-7 st0ljeca kak0 p0vijest mezdunar0dnaja kaziva,

knjaz sa karpata+

29.02.2008 19:24:48
tu su bili p0krshteni te p0sle 1000 ljeta neki 0d njih i islamizirani i kat0licheni,

knjaz sa karpata+

29.02.2008 19:25:11
kak0 mil0m tak0 sil0m, tak0 da tv0ja teza 0 0duzimanju i napadanju tudje terit0rije pr0pada u v0du,) a za thursku zaztavu idi u thursku, B0HSNA JE ZEMLJA SRBSKA(MUHAMEDANACA-KAT0LIKA I PRAV0SLAVNIJEH

Mirza

29.02.2008 19:25:12
Ma jasta ste, vi ste se i prvi na mjesec spustili

Poslao/Poslala