Gatara


Dolazi Mujo kod gatare i kuca na vrata. A gatara ce:$
- "Ko je?"
Mujo:
- "Cuj ko je... valjda ti gledas u tu kuglu zar ne vidis ko je?"

4,12


Komentari:

Amela...

04.02.2008 00:20:57
0dg0v0r mu j0s nisu dali jel prva k0k0š il m0žda jaje....hihihi

knjaz sa karpata

04.02.2008 01:25:06
di ste srbende

zvijer sa Save

04.02.2008 01:54:51
nisi k0k0š amelic0, ali svakak0 i jaje ima više 0nih malih sivih stanica neg0 tv0ja glava t0 je ak0 nisi razumjela g0rnje rečenice pisan0 jezik0m k0jim k0municiraju svi n0rmalni ljudi, ali ev0 0vaj k0ji ti fantastičn0 leži kissy kissy ma ma ahu juhu huhu gagu rugu hihihihihi, 0j0j0j0j jajajajajja ahahahaha

Amela...

04.02.2008 15:31:39
sjaši s k*rca pa chem0 razg0varat...čudi me i da m0žeš kad su ti puna usta hihihii

Z.*) xxl

04.02.2008 19:04:35
u hagu ..

zvijer sa Save

05.02.2008 17:10:09
m0ram priznati da ste 0pasn0 ugr0zeni naci0nalizm0m (knjaz) i nekim cudnim sex-0m (amela), vidim da mi 0vde nije mest0 jer Vas sve 0sim hum0ra zanima,zb0g0m jadni i neizivljeni stv0r0vi.

cica

07.02.2008 14:46:15
PQLJUBQC MUJI.ZA[BQ GATARU.HAHAHAH

Poslao/Poslala