Komunizam


Pričala je učiteljica đacima o Mesecu i ovim rečima završila priču:
- "... i tako na Mesecu nema uslova za život. Šta se, Perice, može zaključiti iz toga?"
- "Pa.. onda tamo vlada komunizam!"

SM Marko
19.09.2006
4,00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala