Miš


Psihijatar:
- "Evo,gospodine lječenje je uspjelo, napokon ste shvatili da niste miš."
Pacijent:
- "Ja jesam shvatio, no znaju li to i mačke???"

Ivona Buljan
14.02.2003
4,08


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala