Šišanje


Dosao Slobodan Milosević kod frizera na šišanje. Nakon kraćeg vrimena upita ga brico da li on voli Hrvate i Muslimane.
Slobo se misli i misli pa mu odgovara:
- "Volim! Zasto pitas?"
Brico:
- "Ništa, samo tako."
Poslije kraćeg vrimena opet isto pitanje i isti odgovor.
Dopizdilo Slobi uvik odgovarat na isto pitanje pa se prodere na bricu:
- "Slušaj bre, što ti mene uvek pitaš da li ja volim Hrvate i Muslimane?"
- "Znate što? Kad Vas god upitam digne vam se kosa na glavi pa mi je lakše šišati."

zoki
20.06.2009
2,91


Komentari:

knjaz sa karpata

29.06.2009 04:27:21
nije da branim Zl0bu,,,ali je chista laz da je 0n ka0 k0munist i naci0naln0 0predeljen ka0 Jug0sl0ven,,uz t0 i ateist, nek0g mrze0. v0le0 je vlast i f0telju,,bi0 shiz0frenik,, igra0 0nak09 kak0 je Amerika svirala,,,d0k im je naravn0 0dg0varal0, secam0 se svi da je8 bi0 nazivan stub0m mira na Balkanu,,a d0cnije kad im nije 0dg0vara0,,i kasapin0m sa Balkana, pa sad pr0sudite sami,,,vi u chijim 0chima je 0n,,,srb0chethnik,,naci0nalista itd,,,,

knjaz sa karpata

29.06.2009 04:28:31
Srbima je najvishe shtetila njeg0va p0litika, znam0 di je i k0lika je Srbija sad,,zahvaljujuci njemu,,, tak0 da cu j0sh jedared predl0ziti da se 0rganizuje akcija u Zagrebu i federacijsk0m Sarajevu,,,da se ch0veku digne fin0 p0 jedan veliki sp0menik,,, naravn0 ka0 izkaz zahvaln0sti jer i sam mislim,( u t0 ste sami uvereni),da je shiz0frenik najvishe uchini0 bash tim iz vica,,k0je je ka0 t0b0ze mrzi0,,,jashta ,,,kak0 da ne,,,, p0kl0ni0 im je Krajinu,Dalmaciju,Slav0niju i Baranju,,ka0 i veliki de0 danashnje8 BiH

Sum0

29.06.2009 10:10:36
ja se slažem sa knjaz0vim prijedl0g0m! ali sam0 ak0 će u Be0gradu biti p0dignut sp0menik Paveliću i Tuđmanu, i barem sp0men pl0ća G0t0vini, N0rcu i B0betku

Dženan

29.06.2009 11:16:28
Garant0van0 će bit vic dana!

knjaz sa karpata

29.06.2009 17:49:46
ja sam vaam nave0 razl0ge zast0 trebate sht0vati Zl0bu vishe neg srbi,,, jer je vishe vaama neg srbima uchini0 ali stvarn0 ne znam zast0 bi srbi ka0 najveci antifashistichki nar0d k0ji je ima0 dva antifa p0khreta,,i d0kaza0 se ka0 sl0b0darski,, zast0 bi 0nda srblji trebali slavit jedn0g Pavelica,,k0ji nije8 bi0 sam0 nacista,,neg0 nest0 mn0g0 g0re, i zla nachini0 nevin0m zivlju, slavite ga vi tam0,, mi zl0chince ne slavim0,, t0 naam nije u krvi

Alija Izmetbeg0vic

29.06.2009 19:04:03
knjaza 0bjesiti za jajca p0d hitn0

Z*)

30.06.2009 00:32:36
DA JE ZL0BA BI0 SIZ0FRENIK SLAEZM SE P0TPUN0 S T0B0M I TI BI SE TREB0 SL0ZITI SAMN0M KAD KAZEM DA I TI SI TU NEGDJE

knjaz sa karpata

30.06.2009 01:51:20
ma idi begaj,,,sta mi napricha,,,,

Sum0

30.06.2009 10:17:43
Knjaze majmune, k0l0k0 je ljudi ubijen0 Sl0bin0m krivic0m? Ned0 b0g da se nađe j0š jedan Sl0b0 sam0 0vaj put vas da k0lje. Pita0 bih te 0nda dali bi mu diza0 sp0menik u Be0gradu. Da si idi0t, jesi!

knjaz sa karpata

01.07.2009 00:15:01
al0 shabane ne pismeni aj j0sh jedared pr0chitaj sta sam d0le napisa0 i kad ukapirash 0nda se javi

emilly

09.07.2009 03:46:51
bezze vic.. uzas

V0jv0da Tim0čki

30.07.2009 03:57:41
Ak0 cem0 prav0 sl0bi sm0 mi trebali suditi jer vam je 0m0guci0 da d0bijete sv0je drzave i t0 na stetu srba.Ne m0ze se 0n ka0 bezb0znik i k0munista nikada nazivati slavnim cet*ickim imen0m.Ak0 se vec t0lik0 l0zite na njega pr0citajte mal0 b0lje sta pise knjaz sa karpata-c0vek je aps0lutn0 u pravu

cica

05.08.2009 08:33:36
Nije l0se Z0ki

B0SANAC

06.08.2009 02:20:55
k0 dlake

Selma

08.08.2009 01:12:37
ahahhah.....pa naravn0 da nas Sl0b0dan mrzi cak nas mrzi i sad u gr0bu,n0 mi za t0 ne marim0.....Mrzim0 i mi njega,njeg0vu p0litiku i nar0d..... Zajedn0 sm0 i u mrznji jaci!

cipiripi

14.10.2009 14:46:47
selma srce moje , sta mrvis,vidis mi vas bas volimo.

mv

09.11.2009 04:10:10
genijalno

Poslao/Poslala