Cura


Šeću dvojica kompjuteraša i kaže jedan drugom:
- "Danas ja na kompjutoru, a ono gola žena mi se baci na kompjutor."
Upita drugi:
- "A koji kompjutor imaš?"

karlo
08.03.2009
2,89


Komentari:

Realista

11.03.2009 09:06:20
Vrl0d0bar k0mpjute(0)rski.

Vuk77

10.02.2011 20:44:30
xxompjuter

Poslao/Poslala