Cak Noris


- Gde zavrsi Cak Noris kad skoči sa trećeg sprata?
- Na petom.

[UrOs]
07.02.2009
3,93


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala