Rastava


- Koji je najjednostavniji način da se riješiš 80 kilograma ružnoga sala?
- Rastava!

Bibi
23.12.2008
1,57


Komentari:

caki

25.12.2008 00:03:14
v0lim k0lache 0d sala-salenjake a v0lim i chvarke!

Selma

25.12.2008 00:10:01
v0lim cunu k0 majmun bananu

mujesira

25.12.2008 01:19:27
bl k0 prck0

mujesira

25.12.2008 01:30:23
mal0 ak0 k0 0ce ja brez gaca

Ruzni

25.12.2008 01:34:28
Amela ;javi se !

B0JHA KPAJIHA+

25.12.2008 02:09:07
nema ti 8nje vise,,udala se

B0jHa kpajHa

25.12.2008 02:50:27
ja sam puk0

B0JHA KPAJIHA+

25.12.2008 11:09:14
Ja sv0ju Bjelku ne bi pr0da0 ni za 100 maraka!

caki

25.12.2008 12:36:04
upss,0stade mi ukradeni nik krajina.

caki

25.12.2008 12:36:48
Ja sv0ju Bjelku ne bi pr0da0 ni za 100 maraka! Ja sv0ju Bjelku ne bi pr0da0 ni za 100 maraka! Ja sv0ju Bjelku ne bi pr0da0 ni za 100 maraka! Ja sv0ju Bjelku ne bi pr0da0 ni za 100 maraka! Ja sv0ju Bjelku ne bi pr0da0 ni za 100 maraka! Ja sv0ju Bjelku ne bi pr0da0 ni za 100 maraka! Ja sv0ju Bjelku ne bi pr0da0 ni za 100 maraka!

B0JHA KPAJIHA+

25.12.2008 12:37:02
MALA, TUTNEM TI MEDJ BRIJEG0VE.

B0JHA KPAJIHA+

25.12.2008 12:38:58
ZIVILA BUGARSKA NASA JEDINA 0TAHDZBINA!!! B0G CUVA NAS BUGARE!

Amela

25.12.2008 12:41:35
Ima li k0 da me 0taslaci? Suha sam k0 list ima vec sk0r0 40 g0dina B0g me ubi0 ak0 nema i vise.

Amela

25.12.2008 12:43:20
Ja u stvari i9 ne znam kak0 t0 izgleda i sta se tu desava kad se taslaci. Kak0 t0 izgleda recim0 kad se d0udla knjaze? Sta se radi tu?

knjaz

25.12.2008 12:44:47
0pen m0uth i naprijed nazad glav0m. Nije tesk0.

RICAPE

25.12.2008 13:03:10
BLAG0SL0VLJEN B0ZIC SVIM VJERNICIMA

B0Z0

25.12.2008 13:04:56
sretni blagdani svim vjernicima

B0JHA KPAJIHA+

25.12.2008 14:18:08
SRETAN B0ZIC SV0J SH0KADIJI I SRBIMA KAT0LICIMA K0JI SLAVE P0 GREG0RIJANSK0M N0V0M KALENDARU MIR B0ZIJI HRIST0S SE R0DI

LEK0

25.12.2008 14:21:04
d0bri dan ,knjaze

Z.*)xxl

25.12.2008 14:28:44
k0ji debil !!!!

Poslao/Poslala