Hemroin


- Koja je sličnost između heroina i hemoroida?
- Ležiš i boli te dupe.

2,72


Komentari:

Realista

29.12.2008 10:39:29
S 0bzir0m da mi nije p0znat0 kak0 djeluje her0in, vic ne m0gu 0cjeniti niti davati sud 0 njeg0v0m kvalitetu.

adm!n

29.12.2008 11:57:54
sam0 je razlika u B0LI

texas

29.12.2008 21:58:17
heheh...super je

cica

08.01.2009 13:05:53
t0 je smece.

dalmatinac

12.01.2009 15:51:00
a ća je tu smišn0

Poslao/Poslala