Ringišpil


Ciga radio na ringišpilu i prilikom jedne vožnje primeti da se jedan klinac nije vezao. Povika mu:
- "Veži se mali, nemoj da ti mama ljubi sliku na banderu."

4,09


Komentari:

krkan

17.11.2010 20:55:11
sigurno slušaš Horu

Poslao/Poslala