Kondom


Kako Makedonci nazivaju kondom:
- "Gumčeta na kurčeta."

Adix
23.09.2006
3,90


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala