Kondom


Kako Makedonci nazivaju kondom:
- "Gumčeta na kurčeta."

Adix
23.09.2006
2,56


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala