Ekološka stranka


- Kako se zove stramka zelenih (ekološka stranka) u BiH?

- SDA!

Šokac
10.08.2006
2,02


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala