SIDA


-Koji je najbolji lek protiv side?
-Pamet u glavu i dupe uza zid!

2.00


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala