Ovo je Arhiva viceva, internet sajt namjenjen skupljanju, arhiviranju i prikazivanju viceva. Svaki korisnik interneta može slobodno doći na Arhivu viceva, čitati viceve i po želji ubaciti neki vic u arhivu. Administrator sajta će ubačene viceve pregledati i po potrebi malo korigovati. Da bi se vic našao u Arhivi viceva potrebno je da ispuni samo dva uslova: da je vic i da takav vic već ne postoji u arhivi.


    Tehnički podaci
  • Sajt prvi put pušten u rad: zima 1998.
  • Verzija 2.00 beta objavljena: oktobar 2002.
  • Verzija 2.00 objavljena: 15. septembar 2002.
  • Posljednja verzija objavljena: 8. juni 2018.
  • Vlasnik i autor sajta: Kristijan Smiljanić (kristijan@vicevi.net)