Muz’čarka


Sastali se jednog dana Mujo i Haso i pričali o svojim ženama. Kaže Mujo:
- "Moja žena je pjevač'ca, a tvoja?"
- "Moja je muz'čarka."
- "A koji instrument svira?"
- "Ne svira ni jedan instrument, muze krave!"

bebe
17.09.2011
2.58


Komentari:

MIRKO RONALDINJO

25.09.2011 08:27:52
NARAWNO I ODJE PRWI DAJEM KOMENTAR JER SAM WLASNIK SAJTA! ORIGINAL_POTPIS_M_I_R_K_O__R_O_N_A_L_D_I_N_J_O

KnlVHMTRmBWnUOgR

26.10.2011 09:14:53
This info is the cats pjamaas!

Poslao/Poslala