Cigo i sin


Pita Cigu sin:
- "Tato, tato, kako se oblaču gaće?"
Cigo ga udari po glavi i kaže:
- "Jesam ti sto puta rek'o? Žuto ispred, smeđe iza."

Connected
05.06.2003
1,95


Komentari:

Nema rezultata.
Poslao/Poslala