Bosna i Bosanac


- Koja je razlika između Bosne i Bosanca?

- Bosna ima jedno Jajce a bosanac dva!

ivana iz splita
06.03.2008
3,48


Komentari:

Selma

07.03.2008 23:38:10
mrk0je 0di da mi ga utaknes

Z.*)xxl

07.03.2008 23:39:21
K0ME PRAVITI IGRANKU??

Jag0da

07.03.2008 23:39:56
a ti usrana lazna selm0 0debi vise

Jag0da

07.03.2008 23:41:29
hahahaha))))))tebi nisam nista rekla XXL tebe nema ti si davn0 0tisa0.........

Z.*)xxl

07.03.2008 23:43:36
TU SAM JA SAM0 0^0

Jag0da

07.03.2008 23:44:07
pedher h0ce kite...pa se krije isp0d tudjeg nika..

Jag0da

07.03.2008 23:44:46
neka si....sebi si....

Jag0da

07.03.2008 23:45:08
100

Z.*)xxl

07.03.2008 23:46:14
sam0 sam p0sma"r0..

Mrköje

07.03.2008 23:48:46
apsölutni gubitnici i da ih svaka dalja pölemika sve dublje uvaljuje u göunac, gdje fakat i pripadaju, pa su pödvili repöve kaö qluhi psi i n&tragöm nestali.

Mrköje

07.03.2008 23:49:09
su shvatili da su apsölutni gubitnici i da ih svaka dalja pölemika sve dublje uvaljuje u göunac, gdje fakat i pripadaju, pa su pödvili repöve kaö qluhi psi i n&tragöm nestali.

Mrköje

07.03.2008 23:49:45
su shvatili da su apsölutni gubitnici i da ih svaka dalja pölemika sve dublje uvaljuje u göunac, gdje fakat i pripadaju, pa su pödvili repöve kaö qluhi i n&tragöm nestali.

Visnja

07.03.2008 23:51:24
Mirza p0pisham ti se na babin mezar

Jag0da

07.03.2008 23:51:35
p0sma1raj i dalje.....

Mrköje

07.03.2008 23:51:51
Zaista, i najököreliji cetö$i $u shvatili da su apsölutni gubitnici i da ih svaka dalja pölemika sve dublje uvaljuje u göunac, gdje fakat i pripadaju, pa su pödvili repöve kaö qluhi psi i n&tragöm nestali.

Z.*)xxl

07.03.2008 23:52:41
jeli t0 prjedl0g ili naredjenje ??

Jag0da

07.03.2008 23:53:24
svati kak0 h0ces....

Mrköje

07.03.2008 23:53:28
Jedinö jös nista ne shvataju mutavi knjaz i udbas iz Tmynye.

Z.*)xxl

07.03.2008 23:54:23
2008-03-07 23:51:35 p0sma1raj i dalje..... jeli t0 prjedl0g ili sta ??

Mrköje

07.03.2008 23:55:15
zatö öd veceras prestajem gubiti vrijeme na blesawög knjaza i önu Tmynysku pycörku.

Poslao/Poslala