Bosna i Bosanac


- Koja je razlika između Bosne i Bosanca?

- Bosna ima jedno Jajce a bosanac dva!

ivana iz splita
06.03.2008
4,24


Komentari:

SELIM PASA-CAKI

07.03.2008 01:05:09
selam selma rasiri n0gice da ti ga zbiberim

Selma

07.03.2008 02:55:46
mrs majmune meni ce ga zbiberit m0j bab0

Slavk0(S)

07.03.2008 03:02:30
Ja bih ga najradije zbiberi0 d0br0namjern0m F0rsu

Slavk0(s)

07.03.2008 12:00:17
D0bar, Ivana, d0bar. P0d tri nika isp0d, krije se sam0 jedan manijak.

Slavk0(s)

07.03.2008 12:05:55
Ili b0lje recen0, kradljivac nik0va: Slavk0(S)+ Selma + SELIM PASA-CAKI = DEBIL P0D MASK0M.

sulejman spah0

07.03.2008 12:58:32
JA SAM SRBIN, MUSLIMAN I RADIKAL Sulejman Spah0, električar iz L0znice, pr0šle nedelje izabran za p0slanika SRS u Skupštini Srbije I d0br0, 0tkud musliman među radikalima? - Ja se deklarišem ka0 Srbin muslimanske 8ver0isp0vesti. M0ji su p0rekl0m iz Sarajeva, deda Mehmed je 8bi0 ministar i p0znati p0litičar. Predv0di0 je tada najjaču muslimansku stranku, a učestv0va0 je 1918. g0dine u stvaranju Jug0slavije. I 0n je zna0 da muslimani najb0lje m0gu da 0pstanu sa brać0m Srbima. Tak0 sam vaspitavan i tak0 se i danas 0sećam. SRS važi za izrazit0 naci0nalističku stranku. Imate li nekih pr0blema zb0g sv0je vere? - Zna0 sam da ćete me t0 pitati. Vidite, kada je d0kt0r V0jislav Šešelj devedesetih g0dina napravi0 Srpski čhetnički p0krhet, ja sam se 0dmah učlani0. Kasnije sam preša0 u SRS i u stranci sam 0d njen0g 0snivanja. 0d p0četka mi je imp0n0vala kritika k0munista. Tada je8 bil0 hrabr0 biti pr0tiv k0munista. Nikada mi nik0 nije pravi0 pr0bleme zb0g t0ga št0 sam među radikalima, ni Srbi, ni muslimani. G0dinama već sarađujem sa brac0m Srbima u stranci. Nap0rn0 sam radi0 i zasluži0 sam da uđem u Skupštinu. Učlani0 sam prek0 120 muslimana u Lh0znici u SRS. U stranci sam zb0g ubeđenja, ne zb0g funkcija. Bi0 sam sekrhetar SČP, d0br0v0ljac na ratištu u Hrvatsk0j, p0tpredsednik sam 0db0ra u Lh0znici. Uvek sam bi0 i 0sta0 uz braću Srbe.

Banja Luka

07.03.2008 14:07:51
.....a taj manijak je glavöm i bradöm Fahrö kenguras!

Banja Luka

07.03.2008 14:08:31
Spah0,sam0 hrabr0 naprijed!!

Muriban

07.03.2008 14:14:17
hahahaha ))))))) 2008-03-05 22:51:54 Buzdövan 2008-03-05 17:32:25 Al' ga cakijeva hanuma cucla kö ma'nita i tö za 5 maraka , ahhahahhhaa :))))

Mrköje

07.03.2008 14:14:29
Kradljivac niköva nema uöpste jaja. EVNUH. hahahaa

Muriban

07.03.2008 14:15:04
halil 2008-03-05 14:31:33 Fahrö,natrpaj mi usta puna duvana i döbrö pötegni da se ne ugasi!

Muriban

07.03.2008 14:15:51
Mrköje pölizi mi köku!

Mrköje

07.03.2008 14:16:35
Pöpödne slijedi öpsiran kömentar i ideja za rjesavanje öve qöunarije.

srijemski granicar

07.03.2008 14:16:37
BATERIJ0 BATERIJ00 BACI SVETL0 JACE I 0BASJAJ I 0BASJAJ MIN0BACACHE NEK ZNADE SVAKI BALJIJA KAK0 G0RI P0D N0GAMA KAD GA BIJE SRBSKA ARTILJERIJA NEG ZNADE SVAKI UHSTASHA KAK0 G0RI P0D N0GAMA KAD GA BIJE SRBSKA ARTILJERIJA BATERIJ0 BATERIJ0 DRUG0G BATALJ0NA 0 TEBI SE PRICHA NA SVA ZV0NA NEK ZNADE SVAKI BALJIJA KAK0 G0RI P0D N0GAMA KAD GA BIJE SRBSKA ARTILJERIJA NEG ZNADE SVAKI UHSTASHA KAK0 G0RI P0D N0GAMA KAD GA BIJE SRBSKA ARTILJERIJA BATERIJ0 BATERIJ0 U B0J HITAJ MILA TI SI SRBSKA TI SI SRBSKA ARTILJERIJA NEK ZNADE SVAKI BALJIJA KAK0 G0RI P0D N0GAMA KAD GA BIJE SRBSKA ARTILJERIJA NEG ZNADE SVAKI UHSTASHA KAK0 G0RI P0D N0GAMA KAD GA BIJE SRBSKA ARTILJERIJA 0d M0jk0vca pa d0 Batajnice 0stre Srbi jatagane, k0 8njih0vi preci slavni da p0kazu k0 je glavni! Ajm0 brac0 k0 ce prvi da pijem0 thurske krvi! Crn0g0rci mrki vuci nem0gu vam nista 8turci, mjest0 drva i badnjaka g0re glave 0d turaka CHUJU LI UHSTASHKI GAD0VI D0K KLICHU SRBSKI SIN0VI NIKAD NECE BITI UHSTASKI BALKAN 0STAT CE VAM SAM0 NE0STVARENI SAN 0J UHTASHE UHTASHE JEXBEM0 VAM SVE VASHE JEXBEM0 VAM VASHEG TICA ANTU PAVELICA 0J BALJIJE 8BALJIJE IZGINULI SHT0 PRIJE IZGINULI PRIJE SABAHA U IME A!!AHA 0J SHIPTARI SHIPTARI GINUT CETE P0N0V0 AK0 0PET P0KUSHATE 0TJETI K0S0V0

srijemski granicar

07.03.2008 14:17:05
MEDIJI U SVIJETU 0BJAVLJUJU RASTURANJE DEJT0NSKE BiH, SRBI PRAVE REFERENDUM 0 0DCEPLJENJU REPUBLIKE SRBSKE I PRIKLJUCENJE SRBIJI HRVATI H0CE SV0JU AUT0N0MIJU U BiH, H0CE JE I ABDICEVCI, ZATIM PRIKLJUCENJE ABDICEVE B0SHANSKE KRAJINE SRBIJI

srijemski granicar

07.03.2008 14:18:07
U STAR0M KAPUTU JEDNA SLIKA ST0JI SLIKALI SE DAVN0 KRAJISHNICI M0JI T0 JE 0NA ZJUTA SLIKA IZ STAR0GA N0VCHANIKA SLIKA M0JE 8BRACE KRAJISHNIKA TA JE SLIKA MENI K0 IK0NA SVETA RASULA SE BRACA NA SVE STRANE SVIJETA T0 JE 0NA ZJUTA SLIKA IZ STAR0GA N0VCHANIKA SLIKA M0JE 8BRACE KRAJISHNIKA GLEDAM STARY SLIKU A SUZA MI KRECE SJECANJE NA BRACU IZBLEDITI NECE T0 JE 0NA ZJUTA SLIKA IZ STAR0GA N0VCHANIKA SLIKA M0JE 8BRACE KRAJISHNIKA

Mrköje

07.03.2008 14:19:46
0ni s imalö mözga su shvartili svöje gubitnistrvö, övaj nesrecnik je degen i kr&tös, ön i nema mözga da ista shvati, zatö s je s njim svaka daljna diskusija danguba. "Zlö gövedö june dö vijeka" - reci ce narödna...

srijemski granicar

07.03.2008 14:20:04
Z0RA SVICE SRCE MI SE SLAMA STARA MAJKA NA 0GNJISTU SAMA DJE SI PTIC0 BILI ME P0NJELA DA NADLETIM IZNAD R0DN0G SELA LUTAM SVJET0M I TUGUJEM SELE DJE JE GRMEC DJE SU VITE JELE VJETAR DUVA TARABU 0B0RI K0 DA STARY MAJKY 8RAZG0V0RI JA ZATVARAM JA ZATVARAM KAFANE P0 BECU AAAJ00J M0JA KUC0 NA GRMECHU

srijemski granicar

07.03.2008 14:20:15
KAD U B0RBU KRECEM MAJK0 NEM0J BITI TUZJNA TI I UMJEST0 SUZA TRISTA DIGNI SAM0 PRSTA TRI ZAPJEVAJ MAJK0 SRBKINJ0 P0DIGNI GLAVU P0N0SN0 TI SI R0DILA JUNAKA SRBINA G0RD0GA RATHNIKA KAD U B0RBU KRECEM MAJK0 NEM0J DA SE BRINES TI MJEST0 RJECI CUBAJ MI SE DIGNI SAM0 PRSTA TRI ZAPJEVAJ MAJK0 SRBKINJ0 P0DIGNI GLAVU P0N0SN0 TI SI R0DILA JUNAKA SRBINA G0RD0GA CHETHNIKA KAD U B0RBU KRECEM MAJK0 ISPRATI ME SA PRSTA TRI K0 SE B0RI ZA SL0B0DU TAJ NEM0ZJE UMHRIJETI ZAPJEVAJ MAJK0 SRBKINJ0 P0DIGNI GLAVU P0N0SN0 TI SI R0DILA JUNAKA SRBINA G0RD0GA RATHNIKA

srijemski granicar

07.03.2008 14:20:30
U M0G DJEDE U M0G DJEDE GLAVA JE D0 PASA K0SA MU SE K0SA MU SE K0 M0RE TALASA M0J JE STARI DJED0 SILAN JE IZGLED0 I DANAS JE LJUTA ZMIJA K0HKARDA MU SIJA NA NJEMU JE NA NJEMU JE DESET LJUTIH RANA STARI CHETHNIK STARI CHETHNIK ZELJAN JE MEGDANA M0J JE STARI DJED0 SILAN JE IZGLED0 I DANAS JE LJUTA ZMIJA K0HKARDA MU SIJA FRUSKA GA G0RA SAKRIVALA KAZJU 0N SE KLE0 0N SE KLE0 U KRALJA I DRAZJU M0J JE STARI DJED0 SILAN JE IZGLED0 I DANAS JE LJUTA ZMIJA K0HKARDA MU SIJA

Poslao/Poslala